Vuokrausehdot

Varastoja saatavilla

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varastotila vuokrataan siinä kunnossa kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Asiaton oleskelu, yöpyminen, räjähteiden ja vaarallisten aineiden säilytys tiloissa on kielletty. Tavaroiden säilytys varastotilojen piha-alueilla on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tavarat piha-alueelta vuokralaisen kustannuksella ja palauttaa erillistä korvausta vastaan.

2. Lämmitys ja sähkö

Vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä luetaan sähkö- ja vesimittarilukemat, joiden perusteella vuokralainen maksaa sähkö- ja vesikulutuksen oman varastotilan kulutuslukeman mukaan. Maksuväli sopimuksen mukaan 1-3 kk.

3. Lukitus, vakuutukset ja vuokranantajan vastuu

Vuokralaisen on itse huolehdittava nosto-oven ja käyntioven asiallisesta sulkemisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla. Vuokralaisen tulee säilyttää avaimia huolellisesti ja palauttaa sopimuksen loputtua sama määrä avaimia sopimuksen mukaisesti. Avaimen kadotus aiheuttaa lukon vaihdon ja uudelleen sarjoituksen, joiden kustannuksista vastaa vuokralainen. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa itse varastoimansa tavaroiden vakuuttamisesta.

4. Varastotila

Kaikki muutostyöt varastossa on kielletty. Varastotila palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä samassa kunnossa kuin vuokrasuhteen alussa. Kattoon, seiniin ja lattiaan kaikenlainen kiinnittäminen on ehdottomasti kielletty. Hyllyt ym. tulee olla vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokravarastotilaan kiinteistönhuoltotöihin.

5. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Vuokralainen sitoutuu vähintään 12 kk vuokrasopimukseen, joka jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, aina kuukauden kerrallaan, kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti edellisen kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus katsotaan päättyneeksi vasta, kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varaston, sekä palauttanut kaikki avaimet sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä.

6. Vuokran maksu

Vuokralaiselle luovutetaan avaimet ja vuokratila kun sopimus on allekirjoitettu ja ensimmäisen kuukauden vuokra ja vuokratakuu on maksettu. Vuokra maksetaan eräpäivänä kerran kuukaudessa, kuukauden 5. päivä. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta:

  • vaihtaa varaston lukitus ja periä vaihdosta aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta
  • irtisanoa vuokrasopimus välittömästi
  • periä huomautuskulut 10 € realisointioikeus vuokralaisen kaikkiin varastoimiin tavaroihin, periä sopimuksen mukaiset velvoitteet kuluineen. Ylijäämä tilitetään asiakkaalle pyynnöstä. Tilityspyyntö ja huomautukset tulee tehdä 3 (kolmen) kuukauden kuluessa vuokranantajan ilmoituksesta. Muussa tapauksessa oikeudet tilitykseen katsotaan menetetyksi.

7. Vuokravakuus

Vuokravakuus on 2 (kaksi) x kuukausivuokra. Vakuus palautetaan noin kahden viikon kuluttua kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot. Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saatavia vakuuksien palautuksesta.

8. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle.

9. Vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista vahingoista tai viivästymisistä Force majeure periaatteiden mukaisesti.

10. Hinnat alv. 0 %

Vuokranantaja ei kuulu arvonlisäveron piiriin.